AB-Eintz Rims Weight

Name
Method
Size
Weight (lbs.)
Weight (kgs.)
AB-Eintz Type 06
Cast
20x8.5
29.0
13.2
AB-Eintz Type 07
Cast
18x8.5
27.8
12.6
AB-Eintz Type 13
Cast
19x9.5
31.3
14.2